Ungdom

På nuværende tidspunkt har vi ikke mulighed for at tilbyde ungdomstræning til nye begyndere på grund af Corona|Covid-19 forholdsreglerne.

Vi har kun mulighed for at tilbyde træning til en mindre gruppe fra sidste sæson, som har været igennem et introduktions- og træningsforløb, hvor træningen nu kan foregå indenfor forholdsreglerne.

Vi forholder os løbende til evt. nye udmeldinger Tennisforbundet og DGI Tennis.

Træning for gruppen fra sidste sæson er fra den 14. maj kl. 17.00 og indtil torsdag før skolesommerferien d. 25. juni.